Tlumočení

 

Nabízím konsekutivní doprovodné tlumočení a soudní tlumočení.

 

Jakožto absolventka kurzu komunitního tlumočení Vám mohu nabídnout tlumočení při jednání na úřadech, policii, při návštěvě lékaře apod. Také mohu přetlumočit Vaše obchodní jednání, obstarat tlumočení při obchodních schůzkách s partnery. 

 

Jako soudní tlumočnice mohu tlumočit jednání u soudu, u notáře, na policii, na svatbě, na matrice apod.

 

Před tlumočením vyžaduji od klienta, aby mi zaslal veškeré potřebné materiály a podklady, abych si mohla předem připravit potřebnou terminologii.