Kdo jsem?

 

Jmenuji se Mgr. Vendulka Bervicová a vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor anglický jazyk a literatura - hudební výchova. Překladům se věnuji již od roku 2003, od roku 2007 se věnuji i tlumočení. Mezi mé kvalifikace patří státní jazykové zkoušky speciální pro obor překladatelský a tlumočnický. Ve školním roce 2009/2010 jsem dělala online překladatelský kurz, pořádaný Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky v Brně. V zimním semestru 2010/2011 jsem navštěvovala rekvalifikační kurz komunitního tlumočení ve styku s cizinci a menšinami, pořádaný Ústavem translatologie FFUK. Kromě jiných terminologicky zaměřených kurzů jsem se v červenci 2011 zúčastnila týdenního kurzu pro překladatele a tlumočníky právnických textů, pořádaného Komorou soudních tlumočníků ČR ve spolupráci s Justiční akademií.

 

Má kvalifikace

 

2012 Kurz pro uchazeče o jmenování tlumočníkem, KST ČR

2011 Kurz pro tlumočníky a překladatele právnických textů, KST ČR ve spolupráci s Justiční akademií

2011 Státní jazyková zkouška speciální pro obor tlumočnický z anglického jazyka, Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy

2011 Common Law, Jednota tlumočníků a překladateů

2011 Konsekutivní tlumočení s notací II., Ústav translatologie FFUK

2010/2011 Komunitní tlumočení ve styku s cizinci a menšinami, Ústav translatologie FFUK

2010 Právnická angličtina pro překladatele - Smlouva, Obchodní společnosti, Orange Tree

2010 Finanční a účetní terminologie, KST ČR

2010 Státní jazyková zkouška speciální pro obor překladatelský z anglického jazyka, Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Brno

2009/2010 Překladatelský kurz on-line, Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Brno

1996-2003 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ, obor anglický jazyk a literatura - hudební výchova, PedFUK

 

Má praxe

 

Již v roce 2001 jsem ještě při studiu na VŠ začala učit angličtinu v jazykových školách. Jednalo se hlavně o firemní kurzy. Po skončení VŠ v roce 2003 jsem se této profesi začala věnovat na plný úvazek. Učila jsem v jazykových školách a firmách angličtinu, později i češtinu pro cizince. Jazykové agentury, se kterými jsem spolupracovala, mi postupně začaly posílat i překlady. Od roku 2007 již překlady tvoří hlavní náplň mé práce, učím již jen několik hodin týdně. Od roku 2007 také tlumočím.