Ceník

 

Běžný překlad z AJ do ČJ nebo naopak                  Kč 250/NS*

Překlad z ČJ do AJ s korekturou rodilým mluvčím   Kč 350/NS

Soudní překlad z AJ do ČJ nebo naopak                Kč 350/NS

Další vyhotovení (stejnopis) soudního překladu      Kč 50/S**      

Tlumočení                                                         Kč 500/hod.

Náhrada za čas strávený na cestě                        Kč 200/hod.

 

* Normostrana (1800 znaků včetně mezer)

** U stejnopisů se počítají fyzické strany překladu, ne normostrany.

 

Při větším objemu (nad 25 NS) Vám mohu poskytnout slevu 10%.