Ceník

 

Běžný překlad z AJ do ČJ nebo naopak                 Kč 350/NS*

Překlad z ČJ do AJ s korekturou rodilým mluvčím   Kč 550/NS

Soudní překlad z AJ do ČJ nebo naopak                Kč 550/NS

Další vyhotovení (stejnopis) soudního překladu      Kč 30/NS      

Tlumočení                                                         Kč 750/hod.

Náhrada za čas strávený na cestě                        Kč 200/hod.

Tisk strany A4                                                    Kč    3/strana

 

* Normostrana (1800 znaků včetně mezer)