Obchodní podmínky

 

Překlady i tlumočení provádím na základě závazné písemné objednávky vystavené zákazníkem.

 

V případě překladu tato objednávka musí obsahovat:

  •  údaje o zákazníkovi (jméno a příjmení/firma, adresa, datum narození/IČ)
  •  rozsah překladu (počet normostran či počet slov zdrojového textu)
  •  smluvenou cenu za normostranu nebo slovo
  •  smluvený termín dodání

Jak zjistit rozsah překladu?

Jedna normostrana obsahuje 1800 znaků včetně mezer. Počet normostran dokumentu tedy získáte, když vydělíte celkový počet znaků dokumentu včetně mezer číslem 1800. V případě zdrojových listin ve formátu PDF mohu poskytnout pouze informativní odhad počtu normostran překladu. V některých případech (text psaný velmi malým písmem) se rozsah velmi špatně odhaduje a výsledný přklad nemusí zcela odpovídat předpokládanému rozsahu.

 

V případě tlumočení musí objednávka obsahovat:

  •  údaje o zákazníkovi (jméno a příjmení/firma, adresa, datum narození/IČ)
  •  místo a dobu tlumočení
  •  předpokládaný počet hodin tlumočení
  •  smluvenou cenu za hodinu tlumočení

Dopravu na místo tlumočení hradí klient.