Obchodní podmínky

 

Běžné překlady a tlumočení provádím na základě závazné písemné objednávky vystavené zákazníkem.

 

V případě překladu tato objednávka musí obsahovat:

  •  údaje o zákazníkovi
  •  rozsah překladu (počet normostran či počet slov zdrojového textu)
  •  smluvenou cenu za normostranu nebo slovo
  •  smluvený termín dodání

V případě soudního překladu, kdy často zákazník přijde objednat zakázku osobně, vystavuji předběžný zakázkový list, ve kterém jsou uvedeny výše zmíněné údaje.

 

Jak zjistit rozsah překladu?

Jedna normostrana obsahuje 1800 znaků včetně mezer. Počet normostran dokumentu tedy získáte, když vydělíte celkový počet znaků dokumentu včetně mezer číslem 1800.

 

V případě tlumočení musí objednávka obsahovat:

  •  údaje o zákazníkovi
  •  místo a dobu tlumočení
  •  předpokládaný počet hodin tlumočení
  •  smluvenou cenu za hodinu tlumočení

Dopravu na místo tlumočení hradí klient.