Překlady

 

Nabízím běžné i odborné překlady z angličtiny do češtiny a z češtiny do angličtiny, případně také ze slovenštiny do angličtiny. V případě překladu do anglického jazyka nabízím možnost korektury rodilým mluvčím anglického jazyka.

Specializuji se hlavně na:

  •  právní překlady (smlouvy, dohody, plné moci, texty týkající se společností, obchodní podmínky)
  •  obchodní korespondenci
  •   www stránky, katalogy
  •  životopisy
  •  resumé a anotace