Soudní překlady

 

Soudní překlad je forma překladu určená pro úřady. Pořizuje se zásadně z originálů nebo ověřených kopií listin. Pokud je listina určena pro použití v cizině, doporučuji nechat si ověřit kopii u notáře, výstupy systému CzechPoint jsou určeny pro použití v České republice. Překlad musí být s výchozím textem pevně svázán a musí obsahovat tlumočnickou doložku, tlumočnickou pečeť a podpis tlumočníka.

 

Jaké dokumenty vyžadují soudní překlad?

 

Vždy se zeptejte na instituci, pro kterou je překlad určen. Tam Vám také řeknou, zda musí být překládaná listina opatřena vyšším ověřením (superlegalizována) nebo Apostillou. Smyslem vyššího ověření listin (superlegalizace) a Apostilly je prokázat skutečnost, že listina byla vydána určitým justičním či správním orgánem ČR anebo před ním podepsána. Ověřuje se tedy pravost úředního razítka a podpisu, aby listina mohla být uznána v cizině. Bližší informace o vyšším ověřování listin naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí: www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/overovani_listin/postup_pri_overovani_listin_vydanych.html

 

Podklady pro vyhotovení soudního překladu mi můžete doručit osobně nebo doporučenou poštou. Pokud budete zasílat dokumenty poštou, můžete mi je předem zaslat naskenované. Než dojdou, překlad již může být hotový, a já jej mohu zaslat ještě týž den, kdy Vaše doklady dostanu poštou.

 

Nejčastěji překládané dokumenty, vyžadující ověřený překlad, s orientačními cenami:

 •  Rodný list                                                                300-360 Kč
 •  Rodný list s ověřením a apostilou                               600 Kč
 •  Oddací list                                                               300 Kč
 •  Výpis z trestního rejstříku                                         300 Kč (bez příloh)
 •  Výpis z obchodního rejstříku                                     300-450 kč (dle rozsahu)
 •  Výpis z bodového hodnocení řidiče                            360 Kč
 •  Lékařská zpráva                                                      dle rozsahu
 •  Veterinární zpráva                                                   dle rozsahu
 •  VŠ diplom                                                               300 Kč (dle rozsahu)
 •  Vysvědčení o maturitní zkoušce                                 600 Kč
 •  Vysvědčení                                                              600 kč
 •  Výpis z vysvědčení                                                   300 Kč
 •  Výuční list                                                               450 Kč
 •  Osvědčení o konformitě vzdělání či způsobilosti           300-600 Kč (dle rozsahu)
 •  Diplom o specializaci                                                300 kč
 •  Notářské ověření podpisu (na listině) a apostila           160-300 Kč (dle rozsahu)
 •  Pracovní smlouva                                                     dle rozsahu
 •  Potvrzení o trvání pracovního poměru                        dle rozsahu
 •  Výplatní listina                                                         dle rozsahu
 •  Opis údajů z daňového přiznání                                 1500 Kč
 •  Formulář P60                                                           630 Kč
 •  Potvrzení o vyplácených dávkách soc. zabezpečení      dle rozsahu
 •  Rozsudek o rozvodu                                                 dle rozsahu
 •  Potvrzení o trvalém pobytu                                        150-300 Kč (dle rozsahu)
 •  Souhlas biologických rodičů s vycestováním dítěte       300 kč
 •  Zpráva o sociálním šetření žadatelů o adopci              dle rozsahu
 •  Psychologické posouzení žadatelů o adopci                 dle rozsahu

 

Časté dotazy:

 

1. Mohu si dokument přeložit sám? Bydlím již 20 let v anglicky mluvící zemi.

Odpověď: Soudní tlumočník ručí za svůj překlad a v tlumočnické doložce stvrzuje, že překlad přesně odpovídá výchozímu textu. Proto není možné, aby text překládal někdo jiný. Kromě toho pouze soudní tlumočník zná veškeré náležitosti, které má soudní překlad mít.


2. Potřebuji přeložit články stažené z oficiálních internetových stránek. Jak mám postupovat?
Odpověď: Soudní tlumočník potřebuje originál nebo ověřenou kopii dokumentu, který musí pevně spojit s překladem. V tomto případě je možná tzv. konverze dokumentů z podoby elektronické do podoby listinné, kterou provede notář nebo pracoviště CzechPoint.

 

3. Potřebuji přeložit český diplom. Kopii ověřoval notář na Slovensku. Je to možné?

Odpověď: Jakožto tlumočník jazyka anglického mohu překládat pouze dokumenty, které jsou v anglickém a českém jazyce. Nemám oprávnění překládat slovenštinu. Pokud bydlíte na Slovensku a není pro Vás výhodné jet do České republiky kvůli ověření, mohu pro Vás zajistit ověření diplomu českým notářem a poté Vám zaslat originál i ověřený překlad poštou.