Soudní překlady

 

Soudní překlad je forma překladu určená pro úřady. Dle nového zákona o soudních překladatelích a tlumočnících může být vyhotoven klasicky jako listina s razítkem, doložkou a podpisem soudního překladatele, nebo elektronicky s doložkou a digitálním podpisem. Listinný soudní překlad se musí pevně svázat s originálem, ověřenou kopií, nebo prostou kopií podkladového textu. 

 

Jaké dokumenty vyžadují soudní překlad?

 

Vždy se zeptejte na instituci, pro kterou je překlad určen. Tam Vám také řeknou, zda musí být překládaná listina opatřena vyšším ověřením (superlegalizována) nebo apostillou. Smyslem vyššího ověření listin (superlegalizace) a apostilly je prokázat skutečnost, že listina byla vydána určitým justičním či správním orgánem ČR anebo před ním podepsána. Ověřuje se tedy pravost úředního razítka a podpisu, aby listina mohla být uznána v cizině. Bližší informace o vyšším ověřování listin naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí: www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/overovani_listin/postup_pri_overovani_listin_vydanych.html

 

Podklady pro vyhotovení soudního překladu mi můžete doručit osobně nebo doporučenou poštou. Pokud budete zasílat dokumenty poštou, můžete mi je předem zaslat naskenované. Než dojdou, překlad již může být hotový, a já jej mohu zaslat ještě týž den, kdy Vaše doklady dostanu poštou.

 

Evidence překladatelských a tlumočnických úkonů

 

Na konci roku 2022 byla nově spuštěna evidence překladatelských a tlumočnických úkonů Ministerstva spravedlnosti ČR. Do této evidence se musí povinně zapisovat všechny úkony. U zadavatele (fyzické sooby) se vyplnuje jméno, příjmení, adresa a datum narození. U právnických osob se uvádí adresa a IČ.

 

Časté dotazy:

 

1. Mohu si dokument přeložit sám? Bydlím již 20 let v anglicky mluvící zemi.

Odpověď: Soudní překladatel ručí za svůj překlad a v doložce překladatele stvrzuje, že překlad přesně odpovídá výchozímu textu. Proto není možné, aby text překládal někdo jiný. Kromě toho pouze soudní překladatel zná veškeré náležitosti, které má soudní překlad mít.

 

3. Potřebuji přeložit český diplom. Kopii ověřoval notář na Slovensku. Je to možné?

Odpověď: Jakožto soudní překladatel jazyka anglického mohu překládat pouze dokumenty, které jsou v anglickém a českém jazyce. Nemám oprávnění překládat slovenštinu. Pokud bydlíte na Slovensku a není pro Vás výhodné jet do České republiky kvůli ověření, mohu pro Vás zajistit ověření diplomu českým notářem a poté Vám zaslat originál i ověřený překlad poštou.