Tlumočení

Nabízím konsekutivní tlumočení a simultánní tlumočení šeptem.

 

Jakožto absolventka kurzu komunitního tlumočení Vám mohu nabídnout tlumočení při jednání na úřadech, policii, při návštěvě lékaře apod. Také mohu přetlumočit Vaše obchodní jednání. Simultánně mohu tlumočit např. pro anglicky mluvící účastníky konference či jednání.

 

Před tlumočením vyžaduji od klienta, aby mi zaslal veškeré potřebné materiály a podklady, abych si mohla připravit potřebnou terminologii.