Překlady

Nabízím překlady z angličtiny do češtiny a z češtiny do angličtiny, případně ze slovenštiny do angličtiny.

Specializuji se hlavně na:

  •  právní překlady (smlouvy, dohody, plné moci, texty týkající se společností, obchodní podmínky)
  •  obchodní korespondenci
  •  řízení jakosti
  •  cestovní ruch
  •  www stránky, katalogy
  •  jídelní lístky
  •  životopisy
  •  resumé a anotace

Při překladu využívám CAT nástroj Transit NXT. Urychluje práci a pomáhá při udržení konzistentnosti terminologie.