Vstup do Komory soudních tlumočníků ČR

07.03.2012 12:51

Vstoupila jsem do Komory soudních tlumočníků ČR. Tato organizace mj. pořádá pro své členy i nečleny vzdělávací akce a umožňuje sdílení zkušeností a poznatků s ostatními soudními tlumočníky, chrání zájmy svých členů.