Státní jazyková zkouška speciální pro obor tlumočnický

19.08.2011 06:14

Dne 28. 6.2011 se mi podařilo úspěšně složit státní jazykovou zkoušku speciální pro obor tlumočnický.